Các sản phẩm

chất lỏng truyền

SUPER TRACTOR OIL 15W-40

SUPER TRACTOR OIL 15W-40 là một chất tổng hợp phổ quát chất lượng cao, được gọi là siêu Super Tractor Oil Universal (STOU) được phát triển để sử dụng cho máy kéo, kết hợp, máy gặt và tắt thiết bị trên đường có hoặc không có động cơ diesel tăng áp. Super T

more

SUPER TRACTOR OIL 10W-30

SUPER TRACTOR OIL 10W-30 là một loại khoáng chất phổ biến chất lượng cao, do đó, Super Super Tractor Oil Universal ((STOU) được phát triển để sử dụng cho máy kéo, máy gặt đập, máy gặt đập và thiết bị trên đường có hoặc không có động cơ diesel tăng áp. Sup

more

UNIVERSAL TRACTOR OIL 80W

DẦU UNACTAL DACT 80W là một chất lỏng hiệu suất cao để sử dụng trong các hệ thống truyền động, hệ thống thủy lực, phanh ngâm dầu của máy kéo và thiết bị off-road. Các chất lỏng này được thiết kế đặc biệt để sử dụng khi một bể chứa dầu nhờn thông thường ph

more