Các sản phẩm

chất lỏng truyền

ATF T-IV

Power Up ATF T-4 được pha chế với dầu gốc tổng hợp tinh chế cho ứng dụng trên nhiều loại xe tự động. Nó bao gồm các chất phụ gia hiệu suất cao với bộ điều chỉnh ma sát được lựa chọn đặc bi

more

ATF SPIII 1L

Power Up SP III Fluid là ATF tổng hợp (Automatic Transmission Fluid), được thiết kế trên cơ sở các loại dầu hydrocrack chất lượng cao với chất phụ gia và ức chế đặc biệt Power Up ATF SP III là loại ATF (Automa

more

ATF A-ION Dexron M/H 1L

MaxLife Multi-Xe ATF là một công thức tổng hợp đầy đủ với các chất phụ gia tiên tiến để ngăn chặn các nguyên nhân chính gây ra sự cố truyền và giúp kéo dài tuổi thọ truyền. Được phát triển để

more