Các sản phẩm

Dầu tuabin

Dầu tuabin khí

Dầu tuabin Power Up Gas là một loại dầu tuabin bị ức chế đặc biệt được thiết kế để bôi trơn các tuabin khí công nghiệp nặng hiện đại, có độ nghiêm trọng cao. Nó được xây dựng từ các cổ phi

more

Dầu tuabin

Dầu tuabin Power Up được sản xuất từ ​​các gốc bazơ được xử lý thủy tinh và các chất phụ gia được lựa chọn đặc biệt được thiết kế để đạt được hiệu suất dầu tuabin cao cấp, đặc bi

more
  • Prev
  • Kế tiếp