Các sản phẩm

Dầu bánh răng công nghiệp

INDUSTRIAL GEAR OIL SYNTHETIC 150

CÔNG CỤ DẦU GEAR DẦU CÔNG NGHIỆP 150 là một loại dầu bánh răng nặng tổng hợp chất lượng cao, được pha chế từ Poly Alpha Olefins (PAO) và các chất phụ gia được chọn và chủ yếu được khuyên dùng cho các đơn vị thiết bị kèm theo làm việc trong điều kiện vận h

more

INDUSTRIAL GEAR OIL SYNTHETIC 100

CÔNG CỤ DẦU GEAR DẦU CÔNG NGHIỆP 100 là một loại dầu bánh răng nặng tổng hợp chất lượng cao, được pha chế từ Poly Alpha Olefins (PAO) và các chất phụ gia được chọn và chủ yếu được khuyên dùng cho các đơn vị thiết bị kèm theo làm việc trong điều kiện vận h

more

INDUSTRIAL GEAR OIL EP 1000

CÔNG NGHIỆP GEAR OIL EP 1000 là một loại dầu bánh răng áp suất cực cao hiệu suất cao được phát triển để bôi trơn các bánh răng công nghiệp nặng làm việc trong điều kiện vận hành khắc nghiệt. CÔNG NGHIỆP DẦU EP 1000 dựa trên dầu gốc khoáng chất lượng cao k

more