Các sản phẩm

Dầu truyền nhiệt

INDUSTRIAL SYSTEM CIRCULATING OIL 460

DẦU 460 HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP DẦU 460 là loại dầu bôi trơn đa năng chất lượng tốt để sử dụng trong các hệ thống tuần hoàn và một số ứng dụng công nghiệp khác không yêu cầu dầu có đặc tính EP. DẦU 460 HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP được trộn với các chất phụ gia được

more

INDUSTRIAL SYSTEM CIRCULATING OIL 220

DẦU 220 HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP DẦU 220 là loại dầu bôi trơn đa năng chất lượng tốt để sử dụng trong các hệ thống tuần hoàn và một số ứng dụng công nghiệp khác không yêu cầu dầu có đặc tính EP. DẦU 220 HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP được trộn với các chất phụ gia được

more

INDUSTRIAL SYSTEM CIRCULATING OIL 150

DẦU 150 HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP DẦU 150 là loại dầu bôi trơn đa năng chất lượng tốt để sử dụng trong các hệ thống tuần hoàn và một số ứng dụng công nghiệp khác không yêu cầu dầu có đặc tính EP. DẦU 150 HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP được trộn với các chất phụ gia được

more