Các sản phẩm

Dầu trượt

SLIDEWAY OIL 220

SLIDEWAY OIL 220 là một chất bôi trơn công cụ máy hiệu suất cao được thiết kế đặc biệt để bôi trơn cho bàn. Sản phẩm này cũng đáp ứng các yêu cầu của hộp giảm tốc, trục chính và hệ thống thủy lực của các máy công cụ khác nhau. SLIDEWAY OIL 220 dựa trên dầ

more

SLIDEWAY OIL 150

SLIDEWAY OIL 150 là một chất bôi trơn công cụ máy hiệu suất cao phổ quát được thiết kế đặc biệt để bôi trơn cho bàn. Sản phẩm này cũng đáp ứng các yêu cầu của hộp giảm tốc, trục chính và hệ thống thủy lực của các máy công cụ khác nhau. SLIDEWAY OIL 150 dự

more

SLIDEWAY OIL 68

SLIDEWAY OIL 68 là một chất bôi trơn công cụ máy hiệu suất cao phổ quát được thiết kế đặc biệt để bôi trơn cho bàn. Sản phẩm này cũng đáp ứng các yêu cầu của hộp giảm tốc, trục chính và hệ thống thủy lực của các máy công cụ khác nhau. SLIDEWAY OIL 68 dựa

more