Các sản phẩm

Chống bọt

Chất chống bọt xốp ADV 9903A

Một chất chống tạo bọt tuyệt vời. Có cấu trúc và hiệu suất độc đáo. TÍNH NĂNG SẢN PHẨM ■ Hiệu suất chống tạo bọt tuyệt vời ■ Độ hòa tan dầu tốt ■ Dễ sử dụng ỨNG DỤNG SẢN PHẨM

more
  • Prev
  • Kế tiếp