Các sản phẩm

电锯油

CHAINSAW OIL 320

CHAINSAW OIL 320 là một loại dầu cưa xích chất lượng cao, dựa trên các cổ phiếu gốc parafin được củng cố bằng chất đặc biệt của Tít, để cung cấp một cường độ bám dính cực mạnh cho chuỗi, do đó giảm thiểu thất thoát dầu và cung cấp các sản phẩm bôi trơn tu

more

CHAINSAW OIL 220

CHAINSAW OIL 220 là một loại dầu cưa xích chất lượng cao, dựa trên trữ lượng gốc parafin được củng cố bằng chất đặc biệt của Tít, để cung cấp cường độ bám dính cực cao cho dây chuyền, do đó giảm thiểu thất thoát dầu và cung cấp các sản phẩm bôi trơn tuyệt

more

CHAINSAW OIL 150

CHAINSAW OIL 150 là một loại dầu cưa xích chất lượng cao, dựa trên trữ lượng gốc parafin được củng cố bằng chất đặc biệt của Tít độ cứng để cung cấp cường độ bám dính cực cao cho chuỗi, do đó giảm thiểu thất thoát dầu và cung cấp các sản phẩm bôi trơn tuy

more