Các sản phẩm

Đại lý phát hành khuôn

Đại lý phát hành khuôn (Bê tông)

Các chất giải phóng khuôn bê tông được sử dụng để ngăn chặn sự bám dính của bê tông mới đặt lên bề mặt tạo hình, cho dù đó là gỗ dán, thép hoặc nhôm. Các chất giải phóng khuôn bê tông Power Up làm giảm các bughole hình thành và nhuộm màu và giảm thiểu dư

more
  • Prev
  • Kế tiếp